SLC.edu / Magazine / 75th Anniversary Issue / Living / Where I Slept